برچسب: فولکلور چیست

فولکلور چیست؟

تعریف فولکلور به قلم دکتر عباس قنبری عدیوی اصطلاح فولکلور (folklore) از دو بخش فولک (folk) به معنی توده و لور (lore) به معنای دانش تشکیل شده است (بلوک‌باشی، ۱۳۵۷: ۱۲). این بخش ادبیات همان رویه‌ی شفاهی آن است زیرا محققان ادبیات بدیعی را به دو بخش شفاهی و تالیفی تقسیم می‌کنند (رحمانی، ۱۳۸۰: ۹). فرهنگ عامّه یا ادبیّات عامیانه و اسامی دیگری که به این بخش از ادبیات ملّت‌ها می‌دهند، نشانگر گستردگی و ریشه‌دار بودن آن است. اگر معادل‌هایی برای فولکلور بیابیم به واژه‌های فرهنگ (عامیانه) در فارسی، ثقافه در عربی و کالچر(کالتور) در انگلیسی و فرانسوی بر می‌خوریم....

ادامه خواندن ←