برچسب: زن بختیاری

تجلّی حضور موفق زن بختیاری

تجلّی حضور موفق زن بختیاری؛ در عرصه زندگی؛ فرهنگ و سیاست عبّاس قنبری عُدیوی[۱] چکیده: بختیاری قسمتی از تمدّن و فرهنگ لرتباران زاگرس نشین ایران است که از دیرباز در محدوده‌ی گسترده‌ای از ناحیه زاگرس میانی استقرار دارد. قوم بختیاری در مرکز، جنوب و جنوب غربی ایران در قلمرو استان‌های چهارمحال و بختیاری، لرستان، اصفهان، مرکزی و خوزستان به صورت عمده و تاریخی حضور دارد و گروه‌هایی از ایشان نیز در چندین استان کشور به صورت مهاجرت‌های خودخواسته (اختیاری) یا دیگر خواسته (اجباری و تبعید) ساکن هستند. هم اکنون بختیاری‌ها به سه صورت شهری، روستایی و عشایری (کوچگری) در کشور...

ادامه خواندن ←