درباره ما

نیوشه در لغت به معنای ضرب المثل و سخن نغز است.
انتشارات نیوشه فعالیت خود را از سال ۱۳۸۸ در شهرکرد آغاز کرده است و تا کنون بیش از ۹۰ عنوان کتاب منتظر نموده است.