اخبار و مطالب

کتاب های متولد شده نیوشه

کارنامه انتشارات نیوشه

کارنامه انتشارات نیوشه

در این صفحه کارنامه انتشارات نیوشه به ترتیب زمانی آمده است:

۱- داستان سیاووش (شاهنامه بختیاری)؛ جواد خسروی نیا، ۱۳۸۹.

۲- نام واژه؛ ناصر کلانتر، به کوشش: ابراهیم کلانتر، ۱۳۸۹.

۳- گوگری (برادری)؛ فرازهایی از تاریخ بختیاری به زبان بختیاری؛ جواد خسروی نیا، ۱۳۸۹.

۴- روش ها و مدل هایی برای همکاری موفقیّت آمیز، جامعه، مدرسه و خانواده؛ میشل.جی. دایتز. جیم والی؛ ترجمه محمّدرضا جهانگیری بابادی، ۱۳۸۹.

۵- گوگری؛ جواد خسروی نیا، چاپ دوم، ۱۳۹۰.

۶- شاهنامه بختیاری (هفت خوان رستم)؛ جواد خسروی نیا، ۱۳۹۰.

۷- جُستاری در فرهنگ و هنر بختیاری؛ دکتر عبّاس قنبری عدیوی، ۱۳۹۰.

۸- بوی خوش باوینه؛ هوشنگ فرجی فر، ۱۳۹۰.

۹- معناگران صورت، صورتگران معنا؛ دکتر عبّاس قنبری عدیوی و احمد رحیم خانی سامانی، ۱۳۹۱.

۱۰- اقلیم و حمل و نقل؛ شهربانو قنبری عدیوی، ۱۳۹۱.

۱۱- سیمای موسی و عیسی(ع) در احادیث شیعه؛ دکتر جواد محمودی، ۱۳۹۱.

۱۲- از دربندی خان تا تکریت (خاطره های دوران اسارت)؛ هوشنگ مصطفوی، ۱۳۹۱.

۱۳- آرنگ ویر؛ آرمان راکیان، ۱۳۹۱.

۱۴- فولکلور مردم بختیاری؛ دکتر عبّاس قنبری عدیوی، ۱۳۹۱.

۱۵- درآمدی بر پژوهش در ضرب المثل های بختیاری؛ دکتر عبّاس قنبری عدیوی، ۱۳۹۱.

۱۶- اوسانه های لردگان؛ جهان بخش تهماسبی کهیانی، ۱۳۹۱.

۱۷- فرهنگ و ادبیات کودکان بختیاری؛ علی حسین پور، ۱۳۹۱.

۱۸- چهارباغ پارسی (پندنامه، کوروش نامه، داریوش نامه، نادرنامه)؛ غلامرضا گودرزی سرارودی، ۱۳۹۱.

۱۹- فرهنگ استفاده بهینه از آب؛ دکتر بهزاد قربانی و دکتر حسین صمدی، ۱۳۹۱.

۲۰- نیوشه؛ متن شناسی و تحلیل ضرب المثل های بختیاری؛ دکتر عبّاس قنبری عدیوی، ۱۳۹۱.

۲۱- ادبیّات عامه بختیاری؛ دکتر عبّاس قنبری عدیوی، ۱۳۹۱.

۲۲- ضرب المثل های مشهور تاجیکی؛ دکتر عبّاس قنبری عدیوی، ۱۳۹۲.

۲۳- گفتگوهای پیامبراکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) با یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان و مشرکان؛ دکتر جواد محمودی، ۱۳۹۲.

۲۴- رویکردی نوین بر مدیریت کاشت، داشت و برداشت پسته؛ محمدجواد محمودی میمندی و عسکر قنبری عدیوی، ۱۳۹۲.

۲۵- رهبری خدمتگزار در بختیاری؛ شاهپور عیدی وندی، ۱۳۹۲.

۲۶- شاهنامه بختیاری (از رستم تا رستم)؛ جواد خسروی نیا، ۱۳۹۲.

۲۷- طب محلی و گیاهی بختیاری؛ رستم محمّدی احمدمحمودی، ۱۳۹۲.

۲۸- کهیش؛ بررسی تاریخ شفاهی کهیش سهونی؛ حسن خان کاهکش، ۱۳۹۲.

۲۹- زمزمه های عمر؛ صدیقه غفاری نیکو، ۱۳۹۲.

۳۰- هُمدرنگ؛ رحیم فاضلی فارسانی، ۱۳۹۲.

۳۱- شناخت، بهره برداری و خواص گیاهان دارویی؛ عسکر قنبری عدیوی، محمدجواد محمودی   میمندی، رسول رحیمی آلوقره، ۱۳۹۳.

۳۲- گلواژه های محمّدی؛ رستم محمّدی احمدمحمودی، ۱۳۹۳.

۳۳- ای یوسف خوش نام ما (آشنایی با زندگی، شرح احوال و آثار شهید یوسف قنبری عدیوی)؛ دکتر عبّاس قنبری عدیوی، ۱۳۹۳.

۳۴- شیرسنگی؛ پژوهشی درباره ی شیرسنگی در بختیاری؛ دکتر عبّاس قنبری عدیوی، ۱۳۹۳.

۳۵- ز شیر بنگشت تا جون آدمیزاد؛ پژوهشی در فرهنگ و ادبیّات عامّه ی بختیاری؛ دکتر عبّاس قنبری عدیوی، ۱۳۹۳.

۳۶- در پرتو مکتب نور؛ مجموعه آثار نقاشی هنرمندان استان چهارمحال و بختیاری؛ حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری، ۱۳۹۳.

۳۷- الفبای شیدایی؛ مجموعه آثار خوشنویسی هنرمندان استان چهارمحال و بختیاری؛ حوزه هنری استان چهارمحال و بختیاری، ۱۳۹۳.

۳۸- مقدمه ای بر مطالعه و بررسی رمان؛ اثر جرمی هاثورن، ترجمه دکتر حافظ حاتمی، ۱۳۹۳.

۳۹- شیرسنگی؛ پژوهشی درباره ی شیرسنگی در بختیاری؛ دکتر عبّاس قنبری عدیوی، چاپ دوم، ۱۳۹۴.

۴۰- جزیره سولو؛ ایوب خلیلیان، ۱۳۹۴.

۴۱- باورهای استوار؛ محمد فرامرزی، ۱۳۹۴.

۴۲- گزیده شعر بختیاری؛ کتاب دوم، قهرمان محمّدی، ۱۳۹۴.

۴۳- تی به ره؛ بهزاد ناظمی بابادی، ۱۳۹۴.

۴۴- ز شیر بنگشت تا جون آدمیزاد؛ دکتر عبّاس قنبری عدیوی، چاپ دوم، ۱۳۹۴.

۴۵- افسانه پنج گنج دارا (سده تا نوروز)؛ غلامرضا گودرزی سرارودی، ۱۳۹۵.

۴۶- فرهنگ مردم سیریز (زرند کرمان)؛ نادعلی فلاح، ۱۳۹۵.

۴۷- تاریخ بختیاری از آغاز تا مشروطیت؛ نجف قلی عالی پور، به کوشش: توران عالی پور، ۱۳۹۵.

۴۸- جامعه شناسی شعر بختیاری؛ مریم قاضی زاده، ۱۳۹۵.

۴۹- گذری بر تاریخ، فرهنگ و هنر وردنجان؛ محمدرضا غزالی وردنجانی، ۱۳۹۵.

۵۰- صد تمرین برای داوران فوتبال؛ به همراه تمرین های یویو؛ موعود بنیادی فرد و میثم حیدری بروجنی، ۱۳۹۶.

۵۱- فیزیولوژی ورزشی برای داوران فوتبال؛ موعود بنیادی فرد و میثم حیدری بروجنی، ۱۳۹۶.

۵۲- نفت، مسجدسلیمان و بختیاری؛ بهمن یاورنژاد، ۱۳۹۶.

۵۳- در هجوم تندباد؛ حسین قنبری عدیوی، ۱۳۹۶.

۵۴- دو گفتار؛ پژوهشی بلاغی درباره داراب افسر بختیاری و داراب رییسی بختیاری؛ ثریا اسلامی خو، ۱۳۹۶.

۵۵- پیمان شکنی در شاهنامه فردوسی؛ مرضیه حاجیوند، ۱۳۹۶.

۵۶- بازخوانی، شرح و توضیح کتاب حیدربک؛ دکتر عبّاس قنبری عدیوی، ۱۳۹۷.

۵۷- مهمانی در فرهنگ مردم بختیاری؛ دکتر عبّاس قنبری عدیوی، ۱۳۹۷.

۵۸- قصّه مثل های بختیاری؛ دکتر عبّاس قنبری عدیوی، ۱۳۹۷.

۵۹- زیارت در فرهنگ مردم بختیاری؛ دکتر عبّاس قنبری عدیوی، ۱۳۹۷.

۶۰- میرات؛ هوشنگ کریمی؛ ۱۳۹۷.

۶۱- معادلات دیفرانسیل معمولی؛ فتانه کریمی، میثم ضیایی، وریا وکیلی، ۱۳۹۷.

۶۲- گیاهان دارویی و مشکلات گوارشی (نگرشی بر تاثیر گیاهان دارویی بر روی مشکلات و اختلالات گوارشی)؛ عسکر قنبری عدیوی، مسلم فرخی برجویی، فاطمه نریمان، کاظم آقایی و کامران عبداللهی دزکی، ۱۳۹۷.

۶۳- دیاوا؛ فرهنگ واژگان مردم ده آباد بادرود؛ محمّدرضا محمّدی، ۱۳۹۷.

۶۴- معلّم و مدرسه در ادب پارسی؛ فاطمه محمّدی، ۱۳۹۸.

۶۵- فرهنگ مردم دِه آباد (دیاوا)؛ طاهره شاهرخی و فاطمه محمّدی، ۱۳۹۸.

۶۶- گفت و لفت (فرهنگ عامیانه بختیاری)؛ دکتر عباس قنبری عدیوی، چاپ دوم، ۱۳۹۸.

۶۷- یک جرعه از خیال؛ دکتر عباس قنبری عدیوی، چاپ دوم، ۱۳۹۸.

۶۸- رازیانه؛ مسلم فرخی برجویی و عسکر قنبری عدیوی، ۱۳۹۸.

۶۹- درآمدی بر کنترل پروژه (مدیریت ساخت)؛ ترجمه حسنا صدیری، ۱۳۹۸.

۷۰- مدیریت دانش در سازمان؛ مسیب خالدی سردشتی و ابراهیم جلیل ناغونی، ۱۳۹۸.

۷۱- تائو ت چینگ: کتاب فرزانگی؛ لائو تزو، ترجمه مریم قنبری عدیوی، ۱۳۹۸.

۷۲- ما و آموزش و پرورش؛ دکتر عباس قنبری عدیوی، ۱۳۹۸.

۷۳- مردم شناسی بختیاری؛ دکتر عباس قنبری عدیوی، ۱۳۹۸.

۷۴- لطیفه و طنز در فرهنگ مردم بختیاری؛ دکتر عباس قنبری عدیوی، ۱۳۹۸.

۷۵- نوروز در فرهنگ بختیاری؛ دکتر عباس قنبری عدیوی، ۱۳۹۸.

۷۶- ۵۰۰ نکته برای توسعه سازمان یادگیرنده؛ ابی دی، جان پیترز و فیل ریس، ترجمه دکتر خسرو نظری و مسعود نظری، ۱۳۹۹.

۷۷- حدیث عشق (تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی)؛ دکتر عباس قنبری عدیوی، چاپ چهارم، ۱۳۹۹.

۷۸- خاطره های ماندگار؛ دکتر عباس قنبری عدیوی، چاپ سوم، ۱۳۹۹.

۷۹- جامعه شناسی تربیتی (جامعه و آینده سازان)؛ دکتر مسیب خالدی سردشتی، ۱۳۹۹.

۸۰- قصّه های تربیتی کودکان؛ رضیّه حیدری دستنایی، ۱۳۹۹.

۸۱- بازی و سرگرمی در بختیاری؛ دکتر عباس قنبری عدیوی، ۱۳۹۹.

۸۲- شاغول؛ مهدی معینی، ۱۳۹۹.

۸۳- ماندالا کتاب رنگ آمیزی؛ مریم قنبری عدیوی، ۱۳۹۹.

۸۴- دیپلو کتاب داستان و  رنگ آمیزی؛ مریم ردانی پور ردانی، ۱۴۰۰.

۸۵- آشوب اطلس؛ مهسا امامی (مهلنتیک)، ۱۴۰۰.

۸۶- قطره های جدا شده از دریا؛ محمّدرضا مولایی آرپناهی، ۱۴۰۰.

۸۷- درس نامه حقوق جزای عمومی ۳ (نکته ها در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه ۱۳۹۹)؛ دکتر احسان قنبری عدیوی، ۱۴۰۰.

۸۸- عینک تاریخ چشم اندازی شفاف و ساده به تاریخ؛ رضا بلار، ۱۴۰۰.

۸۹- تیام (کودک در قالب داستان = Psychology-Oncology)؛ الهام باقری، ۱۴۰۱.

۹۰- دوبیتی‌های آرمان؛ آرمان راکیان، ۱۴۰۱.

۹۱- معادلات و نامعادلات ما ایرانیان؛ رضا بلار، ۱۴۰۱.

۹۲- درس‌نامه نوین حقوق جزای عمومی۳ (نکته‌ها در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه ۱۳۹۹)، دکتر احسان قنبری‌عدیوی، چاپ دوم، ۱۴۰۱.

۹۳- روان‌شناسی تاریک؛ ترجمه پریا قاسمی‌نژاد دهکردی، ۱۴۰۱.

۹۴- سه درس مهم هزاره سوم: راهنمای کاربردی برای یافتن چیستی، کیستی و چرایی انسان؛ مجید یوسفی‌بابادی، ۱۴۰۱.

۹۵- هزار نکته؛ پیشنهادها و تجربه‌هایی برخاسته از مدرسه برای فرهنگیان و دانشجومعلمان ایران؛ دکتر عبّاس قنبری‌عدیوی، ۱۴۰۱.

۹۶- دور برگردان؛ مهربان محمودی کامل‌آباد، ۱۴۰۱.

۹۷- زیرمدول‌های اوّل از مدول‌های آزاد با تولید متناهی؛ محمد کریمی، ۱۴۰۱.

۹۸- آیین مملکت‌داری در متون نثر فارسی؛ عبدالرزاق آقااحمدی، ۱۴۰۱.

۹۹- لاجورد؛ رنگ‌آمیزی نقوش سنتی و آشنایی مقدماتی با هنر تذهیب؛ الناز خلیلی، ۱۴۰۱.

 صفحه کارنامه انتشارات نیوشه به مرور تکمیل می شود و کتاب های جدید به صفحه کارنامه انتشارات نیوشه اضافه خواهند شد…

124 دیدگاه در مورد “کتاب های متولد شده نیوشه

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما ممکن است از این برچسب ها و خصوصیات HTML استفاده کنید:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>