اخبار و مطالب

کتاب های متولد شده نیوشه

کارنامه انتشارات نیوشه

در این صفحه کارنامه انتشارات نیوشه به ترتیب زمانی آمده است:

۱- داستان سیاووش (شاهنامه بختیاری)؛ جواد خسروی نیا، ۱۳۸۹.

۲- نام واژه؛ ناصر کلانتر، به کوشش: ابراهیم کلانتر، ۱۳۸۹.

۳- گوگری (برادری)؛ فرازهایی از تاریخ بختیاری به زبان بختیاری؛ جواد خسروی نیا، ۱۳۸۹.

۴- روش ها و مدل هایی برای همکاری موفقیّت آمیز، جامعه، مدرسه و خانواده؛ میشل.جی. دایتز. جیم والی؛ ترجمه محمّدرضا جهانگیری بابادی، ۱۳۸۹.

۵- گوگری؛ جواد خسروی نیا، چاپ دوم، ۱۳۹۰.

۶- شاهنامه بختیاری (هفت خوان رستم)؛ جواد خسروی نیا، ۱۳۹۰.

۷- جُستاری در فرهنگ و هنر بختیاری؛ دکتر عبّاس قنبری عدیوی، ۱۳۹۰.

۸- بوی خوش باوینه؛ هوشنگ فرجی فر، ۱۳۹۰.

۹- معناگران صورت، صورتگران معنا؛ دکتر عبّاس قنبری عدیوی و احمد رحیم خانی سامانی، ۱۳۹۱.

۱۰- اقلیم و حمل و نقل؛ شهربانو قنبری عدیوی، ۱۳۹۱.

۱۱- سیمای موسی و عیسی(ع) در احادیث شیعه؛ دکتر جواد محمودی، ۱۳۹۱.

۱۲- از دربندی خان تا تکریت (خاطره های دوران اسارت)؛ هوشنگ مصطفوی، ۱۳۹۱.

۱۳- آرنگ ویر؛ آرمان راکیان، ۱۳۹۱.

۱۴- فولکلور مردم بختیاری؛ دکتر عبّاس قنبری عدیوی، ۱۳۹۱.

۱۵- درآمدی بر پژوهش در ضرب المثل های بختیاری؛ دکتر عبّاس قنبری عدیوی، ۱۳۹۱.

۱۶- اوسانه های لردگان؛ جهان بخش تهماسبی کهیانی، ۱۳۹۱.

۱۷- فرهنگ و ادبیات کودکان بختیاری؛ علی حسین پور، ۱۳۹۱.

۱۸- چهارباغ پارسی (پندنامه، کوروش نامه، داریوش نامه، نادرنامه)؛ غلامرضا گودرزی سرارودی، ۱۳۹۱.

۱۹- فرهنگ استفاده بهینه از آب؛ دکتر بهزاد قربانی و دکتر حسین صمدی، ۱۳۹۱.

۲۰- نیوشه؛ متن شناسی و تحلیل ضرب المثل های بختیاری؛ دکتر عبّاس قنبری عدیوی، ۱۳۹۱.

۲۱- ادبیّات عامه بختیاری؛ دکتر عبّاس قنبری عدیوی، ۱۳۹۱.

۲۲- ضرب المثل های مشهور تاجیکی؛ دکتر عبّاس قنبری عدیوی، ۱۳۹۲.

۲۳- گفتگوهای پیامبراکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) با یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان و مشرکان؛ دکتر جواد محمودی، ۱۳۹۲.

۲۴- رویکردی نوین بر مدیریت کاشت، داشت و برداشت پسته؛ محمدجواد محمودی میمندی و عسکر قنبری عدیوی، ۱۳۹۲.

۲۵- رهبری خدمتگزار در بختیاری؛ شاهپور عیدی وندی، ۱۳۹۲.

۲۶- شاهنامه بختیاری (از رستم تا رستم)؛ جواد خسروی نیا، ۱۳۹۲.

۲۷- طب محلی و گیاهی بختیاری؛ رستم محمّدی احمدمحمودی، ۱۳۹۲.

۲۸- کهیش؛ بررسی تاریخ شفاهی کهیش سهونی؛ حسن خان کاهکش، ۱۳۹۲.

۲۹- زمزمه های عمر؛ صدیقه غفاری نیکو، ۱۳۹۲.

۳۰- هُمدرنگ؛ رحیم فاضلی فارسانی، ۱۳۹۲.

۳۱- شناخت، بهره برداری و خواص گیاهان دارویی؛ عسکر قنبری عدیوی، محمدجواد محمودی   میمندی، رسول رحیمی آلوقره، ۱۳۹۳.

۳۲- گلواژه های محمّدی؛ رستم محمّدی احمدمحمودی، ۱۳۹۳.

۳۳- ای یوسف خوش نام ما (آشنایی با زندگی، شرح احوال و آثار شهید یوسف قنبری عدیوی)؛ دکتر عبّاس قنبری عدیوی، ۱۳۹۳.

۳۴- شیرسنگی؛ پژوهشی درباره ی شیرسنگی در بختیاری؛ دکتر عبّاس قنبری عدیوی، ۱۳۹۳.

۳۵- ز شیر بنگشت تا جون آدمیزاد؛ پژوهشی در فرهنگ و ادبیّات عامّه ی بختیاری؛ دکتر عبّاس قنبری عدیوی، ۱۳۹۳.

۳۶- در پرتو مکتب نور؛ مجموعه آثار نقاشی هنرمندان استان چهارمحال و بختیاری؛ ۱۳۹۳.

۳۷- الفبای شیدایی؛ مجموعه آثار خوشنویسی هنرمندان استان چهارمحال و بختیاری؛ ۱۳۹۳.

۳۸- مقدمه ای بر مطالعه و بررسی رمان؛ اثر جرمی هاثورن، ترجمه دکتر حافظ حاتمی، ۱۳۹۳.

۳۹- شیرسنگی؛ پژوهشی درباره ی شیرسنگی در بختیاری؛ دکتر عبّاس قنبری عدیوی، چاپ دوم، ۱۳۹۴.

۴۰- جزیره سولو؛ ایوب خلیلیان، ۱۳۹۴.

۴۱- باورهای استوار؛ محمد فرامرزی، ۱۳۹۴.

۴۲- گزیده شعر بختیاری؛ کتاب دوم، قهرمان محمّدی، ۱۳۹۴.

۴۳- تی به ره؛ بهزاد ناظمی بابادی، ۱۳۹۴.

۴۴- ز شیر بنگشت تا جون آدمیزاد؛ دکتر عبّاس قنبری عدیوی، چاپ دوم، ۱۳۹۴.

۴۵- افسانه پنج گنج دارا (سده تا نوروز)؛ غلامرضا گودرزی سرارودی، ۱۳۹۵.

۴۶- فرهنگ مردم سیریز (زرند کرمان)؛ نادعلی فلاح، ۱۳۹۵.

۴۷- تاریخ بختیاری از آغاز تا مشروطیت؛ نجف قلی عالی پور، به کوشش: توران عالی پور، ۱۳۹۵.

۴۸- جامعه شناسی شعر بختیاری؛ مریم قاضی زاده، ۱۳۹۵.

۴۹- گذری بر تاریخ، فرهنگ و هنر وردنجان؛ محمدرضا غزالی وردنجانی، ۱۳۹۵.

۵۰- صد تمرین برای داوران فوتبال؛ به همراه تمرین های یویو؛ موعود بنیادی فرد و میثم حیدری بروجنی، ۱۳۹۶.

۵۱- فیزیولوژی ورزشی برای داوران فوتبال؛ موعود بنیادی فرد و میثم حیدری بروجنی، ۱۳۹۶.

۵۲- نفت، مسجدسلیمان و بختیاری؛ بهمن یاورنژاد، ۱۳۹۶.

۵۳- در هجوم تندباد؛ حسین قنبری عدیوی، ۱۳۹۶.

۵۴- دو گفتار؛ پژوهشی بلاغی درباره داراب افسر بختیاری و داراب رییسی بختیاری؛ ثریا اسلامی خو، ۱۳۹۶.

۵۵- پیمان شکنی در شاهنامه فردوسی؛ مرضیه حاجیوند، ۱۳۹۶.

۵۶- بازخوانی، شرح و توضیح کتاب حیدربک؛ دکتر عبّاس قنبری عدیوی، ۱۳۹۷.

۵۷- مهمانی در فرهنگ مردم بختیاری؛ دکتر عبّاس قنبری عدیوی، ۱۳۹۷.

۵۸- قصّه مثل های بختیاری؛ دکتر عبّاس قنبری عدیوی، ۱۳۹۷.

۵۹- زیارت در فرهنگ مردم بختیاری؛ دکتر عبّاس قنبری عدیوی، ۱۳۹۷.

۶۰- میرات؛ هوشنگ کریمی؛ ۱۳۹۷.

۶۱- معادلات دیفرانسیل معمولی؛ فتانه کریمی، میثم ضیایی، وریا وکیلی، ۱۳۹۷.

۶۲- گیاهان دارویی و مشکلات گوارشی (نگرشی بر تاثیر گیاهان دارویی بر روی مشکلات و اختلالات گوارشی)؛ عسکر قنبری عدیوی، مسلم فرخی برجویی، فاطمه نریمان، کاظم آقایی و کامران عبداللهی دزکی، ۱۳۹۷.

۶۳- قطره های جدا شده از دریا؛ محمّدرضا مولایی آرپناهی، ۱۳۹۷.

۶۴- دیاوا؛ فرهنگ واژگان مردم ده آباد بادرود؛ محمّدرضا محمّدی، ۱۳۹۷.

۶۵- معلّم و مدرسه در ادب پارسی؛ فاطمه محمّدی، ۱۳۹۸.

۶۶- فرهنگ مردم دِه آباد (دیاوا)؛ طاهره شاهرخی و فاطمه محمّدی، ۱۳۹۸.

۶۷- گفت و لفت (فرهنگ عامیانه بختیاری)؛ دکتر عباس قنبری عدیوی، چاپ دوم، ۱۳۹۸.

۶۸- یک جرعه از خیال؛ دکتر عباس قنبری عدیوی، چاپ دوم، ۱۳۹۸.

۶۹- رازیانه؛ مسلم فرخی برجویی و عسکر قنبری عدیوی، ۱۳۹۸.

۷۰- درآمدی بر کنترل پروژه (مدیریت ساخت)؛ ترجمه حسنا صدیری، ۱۳۹۸.

۷۱- مدیریت دانش در سازمان؛ مسیب خالدی سردشتی و ابراهیم جلیل ناغونی، ۱۳۹۸.

۷۲- تائو ت چینگ: کتاب فرزانگی؛ لائو تزو، ترجمه مریم قنبری عدیوی، ۱۳۹۸.

۷۳- ما و آموزش و پرورش؛ دکتر عباس قنبری عدیوی، ۱۳۹۸.

۷۴- مردم شناسی بختیاری؛ دکتر عباس قنبری عدیوی، ۱۳۹۸.

۷۵- لطیفه و طنز در فرهنگ مردم بختیاری؛ دکتر عباس قنبری عدیوی، ۱۳۹۸.

۷۶- نوروز در فرهنگ بختیاری؛ دکتر عباس قنبری عدیوی، ۱۳۹۸.

۷۷- ۵۰۰ نکته برای توسعه سازمان یادگیرنده؛ ابی دی، جان پیترز و فیل ریس، ترجمه دکتر خسرو نظری و مسعود نظری، ۱۳۹۹.

۷۸- حدیث عشق (تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی)؛ دکتر عباس قنبری عدیوی، چاپ چهارم، ۱۳۹۹.

۷۹- خاطره های ماندگار؛ دکتر عباس قنبری عدیوی، چاپ سوم، ۱۳۹۹.

۸۰- جامعه شناسی تربیتی (جامعه و آینده سازان)؛ دکتر مسیب خالدی سردشتی، ۱۳۹۹.

۸۱- قصّه های تربیتی کودکان؛ رضیّه حیدری دستنایی، ۱۳۹۹.

۸۲- بازی و سرگرمی در بختیاری؛ دکتر عباس قنبری عدیوی، ۱۳۹۹.

۸۳- شاغول؛ مهدی معینی، ۱۳۹۹.

 کارنامه انتشارات نیوشه به مرور تکمیل می شود…

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما ممکن است از این برچسب ها و خصوصیات HTML استفاده کنید:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>