مروری بر فروشگاه

فروشگاه بزرگ انتشارات نیوشه

مرور فروشگاه

کتاب های مختلف

نوشته ای در مورد کتاب های موجود در انتشارات نیوشه

هزاران نویسنده

نوشته ای در مورد نویسندگان انتشارات نیوشه

نشانه گذاری آسان

توضیحات و ویژگی های شاخص در مورد انتشارات نیوشه

اخبار و مطالب

فولکلور چیست؟

فولکلور چیست ؟ به قلم عباس قنبری عدیوی اصطلاح فولکلور(folklore) از دو بخش فولک(folk) به معنی توده و لور(lore) به معنای…

تجلّی حضور موفق زن بختیاری

تجلّی حضور موفق زن بختیاری؛ در عرصه زندگی؛ فرهنگ و سیاست عبّاس قنبری عُدیوی[1] چکیده: بختیاری قسمتی از تمدّن و فرهنگ…

آشنایی با کارنامه مدیر مسوول انتشارات نیوشه

آشنایی با مدیر مسوول انتشارات نیوشَه: عبّاس قنبری عُدیوی فرزند شهباز(تیره اُدیوی، طایفه بابااحمدی، دورکی باب، هفت لنگ بختیاری) زاده شده…

کارنامه انتشارات نیوشه

۱- داستان سیاووش (شاهنامه بختیاری)؛ جواد خسروی‌نیا، ۱۳۸۹.۲- نام‌واژه؛ ناصر کلانتر، به کوشش: ابراهیم کلانتر، ۱۳۸۹. ۳- گوگری (برادری)؛ فرازهایی از…