.

.

کتاب های محبوب

مروری بر فروشگاه

انتشارات نیوشه

خرید کتاب

کتاب‌های مختلف

در حوزه‌های فرهنگ مردم، هنر، زبان و ادبیات فارسی، بختیاری، پژوهش‌های عشایری و…

نویسنده‌های مختلف

با استعداد و اندیشمند

نشانه‌گذاری آسان

مرکز چاپ و نشر کتاب

کتاب‌های جدید انتشارات نیوشه

اخبار و مطالب

کتاب های متولد شده نیوشه

فولکلور چیست؟

تعریف فولکلور به قلم دکتر عباس قنبری عدیوی اصطلاح فولکلور (folklore) از دو بخش فولک (folk) به معنی توده و لور…

تجلّی حضور موفق زن بختیاری

تجلّی حضور موفق زن بختیاری؛ در عرصه زندگی؛ فرهنگ و سیاست عبّاس قنبری عُدیوی[۱] چکیده: بختیاری قسمتی از تمدّن و فرهنگ…

آشنایی با مدیر مسوول انتشارات نیوشه

آشنایی با مدیر مسوول انتشارات نیوشَه: عبّاس قنبری عُدیوی فرزند شهباز (تیره اُدیوی، طایفه بابااحمدی، دورکی باب، هفت لنگ بختیاری) زاده…